Joc  |  Arquitectura  |  Ciutat

Els edificis d’Olabaà són estructures de joc que proposen situar el joc simbòlic en l’àmbit del context urbà i l’arquitectura. Amb aquesta proposta es vol acostar els infants, a través del joc, al reconeixement, la descoberta i l’exploració del seu entorn, per tal de fomentar les capacitats de reflexió i d’anàlisi així com desenvolupar la imaginació i la creativitat.

Els edificis que proposem es basen en tipologies arquitectòniques prou genèriques per no definir uns usos concrets i no limitar el joc a àmbits i usos acotats i estereotipats, sinó que volen indagar en conceptes més àmplis i més rics com és el fet d’habitar diferents espais, d’ocupar-los, tant sigui l’espai urbà, l’espai públic, l’espai col.lectiu: la ciutat.

Els edificis d’Olabaà son propostes de joc obertes que permeten la llibertat en el joc, dins el marc propositiu de les estructures i els espais propis del context urbà.Això permet un tipus de joc que motiva especialment la relació amb els altres i contribueix a la socialització i a la transmissió de valors propis de la ciutat com és ara la convivència, la cooperació, la interacció.

CIUTAT

La ciutat és més que un territori físic o un conjunt d’espais urbans, és també un lloc de participació i de creació, dinàmic i interactiu. Entenem la ciutat com a àmbit de coneixement i d’experimentació. Aprenem de la ciutat a ser ciutadans, a relacionar-nos i a conviure, a involucrar-nos i a configurar la pròpia ciutat. A través del joc, doncs, entenem la ciutat, en formem part i la transformem.

HABITAR | CONSTRUÏR

Habitar és experimentar, ocupar, viure, inventar, actuar en els espais on vivim, on juguem.
Construir és crear espais per ser habitats. O també manipular i modificar l’espai que habitem.
Els elements de joc per habitar o transformar els espais poden ser múltiples, des d’elements representatius com ninos, cotxes, animals, fins a elements abstractes, o material inespecífic.

ESPAI | ARQUITECTURA

La qualitat dels materials i la cura del disseny, fent especial atenció a la coherència entre espai i solució estructural, són factors imprescindibles per posar èmfasi en els valors de l’arquitectura. Des de la simplicitat de les estructures que proposem, volem acostar els infants a aquests valors.
Tant en el joc com a la vida real, els espais que habitem tenen unes qualitats que incideixen en com els habitem.

Projectes a mida

Olabaà és un laboratori de idees, d’experimentació i d’acció que gira al voltant de l’arquitectura, el joc i l’espai. Ens engresca molt plantejar-nos nous reptes i nous projectes.

Si ets una escola, una ludoteca, un espai educatiu, una entitat, o bé un particular, pots comptar amb nosaltres per crear, inventar i fer realitat espais, jocs i tallers per jugar amb l’arquitectura.

Us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del següent mail: olabaa@olabaa.com